Kurumsal Bilgiler

Dekanımız

Tarihçemiz

Yönetim

Misyon & Vizyon

Amaçlar ve Hedefler

Teşkilat Şeması ve İş Akışı

Süreç Akış Şeması ve Görev Tanımları

Süreç El Kitabı

Fiziki İmkanlar

Kurum Swot Analizi: Veri toplama aşamasındadır.

Öğrenci Sayılarımız

Oryantasyon: Öğrencilerimizin fakültemize oryantasyonunun sağlanması için Turizm İşletmeciliği Bölümü birinci sınıf öğrencilerine "Üniversite Hayatına Başlangıç ve Kariyer Planlama" adlı ders verilmektedir.

Temel Politikalar ve Öncelikler

İletişim

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)