Amaçlar - Hedefler

AMAÇLAR  VE HEDEFLER

Fakültemizin temel amaçları ve hedefleri aşağıda sıralanmıştır.

1- Akademik kadroda gelişme

2- Mesleki derslere yönelik uygulama laboratuvarlarının açılması

3- Eğitim-öğretim yardımcı materyallerinin sağlanması ve ders etkinlik düzeyinin artışı

4- Yurtdışı eğitim öğretim faaliyetlerinde gelişme,

5- Erasmus programı dahilinde anlaşmalı okul ve ülke sayısını arttırmak,

6- Misafir yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısının arttırılması,

7- Yayın etkinliği ve sayısında artışsağlanması,

8- Proje geliştirme ve katılma eğiliminde artış sağlamak

9- Çanakkale kentinin turizm gelişimi ve planlamasına ilişkin bilimsel projelerin üretilmesi, 11-Mezun öğrenci ağının oluşturulması,

10- Sektör, Fakülte ve karar vericiler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.

Fakültemiz’in orta ve uzun vadeli hedefleri ise şöyledir.

1 Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi veren Yükseköğretin birimleri arasında ilk üçe girmek,

2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademik birimleri arasında en tanınan ve tercih edilen bölümleri arasında olmak,

3Ulusal ve uluslararası alanda tanınmak, literatüre katkı sağlamak.