Amaçlar - Hedefler

 

                            AMAÇLAR VE HEDEFLER

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Fakültemizde Araştırma Geliştirme (AR-GE) Faaliyetlerini Geliştirmek 

Nitelikli ve etkin araştırma sayısını artırmak

Toplumsal katkısı yüksek proje sayısını artırmak

Katma değeri yüksek bilimsel, girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak

Fakültemizin Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak 

 

Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek

Eğitim öğretim süreçlerini destekleyici altyapısal ihtiyaçları gidermek

Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliklerini geliştirici faaliyetleri desteklemek

Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını ve memnuniyetlerini artırmak

Turizm, Toplum ve Çevre Yararına Faaliyetleri Geliştirmek

Sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek

Çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projeleri artırmak

Fakültenin Kurumsal Bilinirliğini Artırmak

 

 

Kurumsal bilinirliği artırıcı dış paydaş ilişkilerini artırmak

Kurumsal görünürlüğü artırıcı projelerde yer almak ve iletişim araçlarını etkin kullanmak