TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklenen "Kültürel Miras ve Turizm Çalıştayı-2" gerçekleşti.

'

4-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Turizm Lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklenen ve Yürütücülüğünü Bölüm Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tülay Güzel’in yapmış olduğu “Kültürel Miras ve Turizm Çalıştayı-2” Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 20 lisansüstü öğrencisi üç gün boyunca konusunda uzman akademisyenler tarafından eğitim görmüşlerdir. Çalıştayın ilk günü olan 4 Kasım 2022 tarihinde Prof. Dr. Erol Duran “Miras, Turizm ve UNESCO Dünya Mirası” ve “Turizm ve Dünya Mirası”, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan “Somut Kültürel Miras Değerleri ve Turizm” konulu dersleri sunmuşlardır. Çalıştayın ikinci günü olan 5 Kasım 2022 tarihinde Prof. Dr. Turan Takaoğlu “Anadolu’da İnanç Turizmi ve Mekanlar” ve “Anadolu’nun Kırsal ve Kültürel Turizm Değerleri”, Dr. Ebru Özlem Korkuata “Turizm ve Kültürel Miras Açısından Gastronomik Değerler” ve “Gastronomi Kültürünün Turizm Destinasyonu Açısından Önemi”, Troya Müzesi Müdürü Sayın Rıdvan Gölcük “ Kültürel Miras ve Kültürel Diplomasi” ve Kültürel Miras ve Müzecilik” konulu dersleri sunmuşlardır. Çalıştayın son günü olan 6 Kasım 2022 tarihinde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz “Somut Olmayan Kültürel Miras ögeleri olarak Mitler, Destanlar ve Efsaneler”, “Turizm Ürünü Olarak Efsane Turizmi” ve “Bir Batı Klasiği Destanı: İlyada ve Homeros” konulu dersleri sunmuştur.

Başarıyla sonuçlanan çalıştay, Doç. Dr. Tülay Güzel, Öğr. Gör. Tarık Yalçınkaya, Doktora Öğrencisi Mutlu Can ve 4. Sınıf Lisans Öğrencisi Sude Darıdereli'den oluşan ekip ile gerçekleştirilmiştir.