Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğretim Üyelerimiz

* Prof. Dr. Erol DURAN( Anabilim Dalı Başkanı) 

* Prof. Dr. Mustafa BOZ 

* Doç. Dr.Tülay GÜZEL

* Doç. Dr. Şefik Okan MERCAN

* Doç. Dr. Murat AKSU

* Doç. Dr. Gencay SAATCI

*Dr. Öğr. Üyesi Sabri Haluk ERDEM

*Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özlem KORKUTATA

 

* Turizm İşletmeciliği Doktora Programı

 Günümüz dünyasında toplumların etkileşimini ve ilişkisini arttıran temel sektörlerden biri turizmdir. Tarihsel süreç boyunca dünya nüfusunun artmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak turizm sektörü ve bu sektörün ortaya çıkardığı örgütsel yapılar da niceliksel olarak artmış ve nitelikleri değişim göstermiştir. Bu değişim ve gelişmeler, turizm organizasyonlarının yönetim anlayışlarında da önemli ve radikal değişimlere gereksinim duymakta ve globalleşen dünya ile gereksinim duymaya devam etmektedir. Turizm İşletmeciliği doktora programının amacı öğrencilere turizm sektöründe yaşanan değişim ve gelişimleri takip ettirerek bağımsız akademik araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Böylece Turizm İşletmeciliği doktora programı ile turizm sektörünün her türlü ihtiyacını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarla akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek bireyler yetiştirmesi öngörülmektedir.
Turizm İşletmeciliği doktora programının diğer bir amacı da bu konuda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına, turizm bilimine yönelik teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarılmasıdır. Derslerin izlencesi bu çerçevede oluşturulmuştur.

Turizm İşletmeciliği doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.


Turizm İşletmeciliği doktora programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Program çıktıları için lütfen tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Erol DURAN
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı 
E-mail: eroldurancomu.edu.tr
Tel: 0 286 218 00 – (11080-11060)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Terzioğlu Yerleşkesi Çanakkale / Merkez, 17100

* Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Değerli Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri,

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarına Hoş geldiniz.

Ders kayıtları üniversite ebys (ubys) sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci ders seçimleri ve danışman onayı 26 Eylül- 9 Ekim 2022, tarihleri arasnda yapılabilmektedir.

Ders tamamlanan yapılan öğrencilerin bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı ders seçimi için aşağıdakilere dikkat edilmelidir.

Bir dönemde seçilecek derslerin AKTS toplamı 30 kredidir.

Zorunlu dersler sekmesinden - Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  dersi seçilecektir.

Seçmeli dersler sekmesinden 4 tane seçmeli ders seçilecektir.

Toplam 5 adetten fazla ders seçen öğrencilerin fazladan seçtikleri dersi / dersleri silmeleri gerekmektedir.

Bu durumda olan öğrencilerin iptal etmek istedikleri fazla dersleri sistemden iptal etmeleri. İptal edemedikleri taktirde tguzelcomu.edu.tr adresine acilen bildirmeleri,

Henüz ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimlerini acil olarak yapmaları. Sistemden ders kaydı yapamadıkları taktirde almak istedikleri 4 adet seçmeli dersi tguzelcomu.edu.tr adresine acilen bildirmeleri rica olunur.

Alandışından gelen  öğrencilerin almaları gereken, bilimsel hazırlık dersleri Anabilim Dalı kararı ile belirlenerek sisteme girilecektir. Alandışı kabul edilen öğrenciler bir dönemlik bilimsel hazırlık derslerini tamamladıktan sonra normal derslerini almaya başlayacaklardır.

Harç borcu olan öğrencilerin ders kayıtları yapılamamaktadır. Bu durumdakilerin harçlarını en kısa zamanda yapmaları rica olunur.

Program çıktıları için lütfen tıklayınız.

ÖDR  2023 Turizm ABD Tezli YL  (COMU ŞABLONU) için tıklayınız.

Kayıt ve ders seçimleri tamamlandıkça dersin öğretim üyesi tarafından ders kodları sistem üzerinden gönderilecektir.

Sağlıklı, başarılı, esenlik dolu bir dönem geçirmenizi dilerim.

                 Prof. Dr. Erol DURAN

   Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

 

* Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans

Turizm İşletmeciliği Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Turizm İşletmeciliği tezsiz yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Program tanıtımı için lütfen tıklayınız.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Ders Programı ekte yer almaktadır.

 

* Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans 

Değerli Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri,

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarına Hoş geldiniz.

Ders kayıtları üniversite ebys (ubys) sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci ders seçimleri ve danışman onayı 26 Eylül- 9 Ekim 2022, tarihleri arasnda yapılabilmektedir.

Ders tamamlanan yapılan öğrencilerin bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı ders seçiminde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

Bir dönemde seçilecek derslerin AKTS toplamı 30 kredidir.

Zorunlu dersler sekmesinden - Araştırma Yöntemleri  dersi seçilecektir.

Seçmeli dersler sekmesinden

Hasta Hakları ve Etik İlkeler

Turist Sağlığı

derslerinden en az birisi seçilecektir.

Seçmeli dersler sekmesinden toplam 4 tane seçmeli ders seçilecektir.

Yukarıda belirtilen üç dersten en az birisini seçmeyen öğrencilerin ilgili derslerden en az birisini seçmeleri rica olunur.

Toplam 5 adetten fazla ders seçen öğrencilerin fazladan seçtikleri dersi / dersleri silmeleri gerekmektedir.

Bu durumda olan öğrencilerin iptal etmek istedikleri fazla dersleri sistemden iptal etmeleri. İptal edemedikleri taktirde tguzelcomu.edu.tr adresine acilen bildirmeleri,

Henüz ders seçimi yapmayan öğrencilerin ders seçimlerini acil olarak yapmaları. Sistemden ders kaydı yapamadıkları taktirde almak istedikleri 4 adet seçmeli dersi tguzelcomu.edu.tr adresine acilen bildirmeleri rica olunur.

Alandışından gelen  öğrencilerin almaları gereken, bilimsel hazırlık dersleri Anabilim Dalı kararı ile belirlenerek sisteme girilecektir. Alandışı kabul edilen öğrenciler bir dönemlik bilimsel hazırlık derslerini tamamladıktan sonra normal derslerini almaya başlayacaklardır.

Harç borcu olan öğrencilerin ders kayıtları yapılamamaktadır. Bu durumdakilerin harçlarını en kısa zamanda yapmaları rica olunur.

Kayıt ve ders seçimleri tamamlandıkça dersin öğretim üyesi tarafından ders kodları sistem üzerinden gönderilecektir.

Ders programları için lütfen tıklayınız.

Program çıktıları için lütfen tıklayınız.

ÖDR  2023 Sağlık Turizmi Tezli YL  (COMU ŞABLONU) için lütfen tıklayın.

Sağlıklı, başarılı, esenlik dolu bir dönem geçirmenizi dilerim.

            Prof. Dr. Erol DURAN

 Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

 

 

* Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans 

Sağlık Turizmi Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Sağlık Turizmi tezsiz yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Program tanıtımı için lütfen tıklayınız.