Sey. İşl. ve Tur. Reh. Anabilim Dalı

***2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı Lisansüstü ders programları sayfanın alt kısmında belirtilmiştir!

Tezli Yüksek Lisans

Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; turist rehberliği bölümlerinin ihtiyaç duyduğu akademik personelin yetişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilerin, bilimsel bir alanda araştırma yapabilmeleri, bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, sonuç elde etme, yazılı ve sözlü sunum yetenekleri kazanmalarını sağlamaktır.

Turist Rehberliği Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim) ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel turist rehberlerinin yetişmesine destek olacak ve ayrıca programdan mezun olan öğrenciler, almış oldukları turizm eğitimi ile seyahat işletmeleri başta olmak üzere, turizm işletmelerinin herhangi birinde orta ve üst düzey yönetici pozisyonunda istihdam olanaklarına da sahip olacaklardır.

Turist Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

 

Ders programları için lütfen tıklayınız.