Paydaşlarla İlişkiler

İç ve Dış Paydaşlarımız

Fakültemizin gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla paydaşları belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde stratejilerini belirlemiştir. Üniversitemizin genel paydaşlarıyla iş birliğimizin yanı sıra bazı özel paydaşlarımız da bu kapsamda aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:

• Valilik, Kaymakamlık ve diğer resmî kuruluşlar,

• Çanakkale Belediyesi, ilçe belediyeleri, belde belediyeleri

• Yüksek Öğretim Kurulu,Üniversitelerarası Kurul,

• Ulusal ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Kurumları,

• Özel Sektör Kuruluşları

• Sivil Toplum Kuruluşları,

- ÇATOD (Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği)

- TÜRSAB Çanakkale Körfez BTK (TÜRSAB Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu)

- ÇARO (Çanakkale Rehberler Odası)

- ÇATUD (Çanakkale Turizm Tanıtıma Derneği) - Gastro Kale (Çanakkale Yerel Mutfaklar Derneği)

- ÇATİOD (ÇOMÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlar Derneği)

- Çanakkale profesyonel Aşçılar derneği (ÇAPAD)

• Bankalar (Ziraat Bankası),

• Akademik personelimiz ve aileleri,

• İdarî personelimiz ve aileleri,

• Öğrencilerimiz ve aileleri,

• Mezunlarımız ve aileleri,

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Akademik Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız

   * İç Paydaş Toplantıları

       - 27.11.2023 ve 04.12.2023 Tarihli Kalite Güvence Komisyonu Toplantıları

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri

Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız

Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi için tıklayınız