Komisyonlar

Fakültemiz Komisyonlarımız.

 

BURS KOMİSYONU

 Doç. Dr. Erol DURAN (Başkan)

Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM

Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

STAJ KOMİSYONLARI                   

TURİZM (KONAKLAMA) İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU

Başkan

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

Üye

Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT

Üye

Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU

BOLOGNA VE AKTS KOMİSYONU

Prof. Dr. Mustafa BOZ (Başkan)

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

Arş. Gör. Buket BULUK

Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

Arş. Gör.  Oğuzhan DÜLGAROĞLU  (A.B.D)

AKADEMİK KADRO BAŞVURU VE ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Doç. Dr. Tülay GÜZEL (Yedek Üye)

EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ (Başkan)

Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Doç. Dr. Erol DURAN(Başkan)

Prof.  Dr. Ferah ÖZKÖK

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

SATIN ALMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Erol DURAN  (Başkan)

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

Arş. Gör. Buket BULUK

MEZUNİYET VE SOSYAL ETKİNLİK KOMİSYONU

Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

Dr. Öğr. Üyesi Gencay SAATCI

Arş. Gör.  Oğuzhan DÜLGAROĞLU   

Arş. Gör. Buket BULUK

Fakülte Sekreteri İlhan YAVUZ

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME KOMİSYONU

TURİZM (KONAKLAMA) İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mustafa BOZ (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Erol DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Gencay SAATCI

AKADEMİK ETKİNLİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU-(Kriter Değerlendirme)

Prof. Dr. Mustafa BOZ  (Başkan)

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

Doç. Dr. Erol DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR (Yedek Üye)

KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Erol DURAN  (Başkan)

Doç. Dr. Murat AKSU  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR (Üye)

Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU (Bölüm Temsilcisi)

Doç Dr. Bekir EŞİTTİ (Bölüm Temsilcisi)

Arş. Gör. Ümit ÇARBUĞA(Bölüm Temsilcisi)

Kalite Güvencesi Alt Komisyon Üyeleri 

Doç. Dr. Erol DURAN 

Doç. Dr. Murat AKSU 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

Kalite Güvencesi Temsilcileri

Doç. Dr. Erol DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Halil KORKMAZ

ÖSEM MUTFAĞI TETKİK KOMİSYONU-OLUR YAZISIYLA KURULDU-MART2019

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU

Üye

Araş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

Üye

Şef V. Tolga ÖZÇELİK 

KOORDİNATÖRLER

TURİZM (KONAKLAMA) İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU

 

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU(Koordinatör)

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÖKDEMİR

Arş. Gör. Buket BULUK

Araş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

AKTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Prof. Dr. Mustafa BOZ (Koordinatör)

 

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

 

Arş. Gör. Buket BULUK

 

Araş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

 

UZAKTAN ALGILAMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULU TEMSİLCİSİ

 

 Doç. Dr. Ş.Okan MERCAN

 

ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ

 

Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU   

 

BASIN KOORDİNATÖRÜ

         

Can Alper İNAL

 

ARŞİV SORUMLUSU

 

Deniz GÜNDOĞDU   (Sorumlu)

 

Tolga ÖZÇELİK (Görevli)

 

DERS VE SINAV PROGRAMI KORDİNATÖRÜ

 

 

Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM

 

MEZUN İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz TAŞPINAR

 

ÜBYS SORUMLUSU

 

Tolga ÖZÇELİK  (Sorumlu)

 

Banu BOZ (Görevli)

 

TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ

 

Doç. Dr. Oğuz DİKER

 

SİVİL SAVUNMA AMİRİ

İlhan YAVUZ  (Fakülte Sekreteri)

 

WEB SORUMLUSU

   

 

Tolga ÖZÇELİK-Dekanlık

 

Araş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan TÜRKMEN

 

Araş. Gör. Ümit ÇARBUĞA

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN VEKİLİ

Doç. Dr. Erol DURAN (Başkan)

 

Ayten YILMAZ

 

PROJE BİRİM SORUMLUSU

Doç. Dr. Oğuz DİKER

 

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

 

 

Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM ( Yetkili)

 

Tolga ÖZÇELİK (Taşınır Kayıt)

 

COVİD-19 TEMSİLCİSİ

Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ

SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Doç. Dr. Erol DURAN

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Prof. Dr. Mustafa BOZ

 

Üye

Doç. Dr. Erol DURAN

Üye

Arş. Gör. Dr. Buket BULUK

Üye

Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)