İç Kontrol
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2020

2021
2022

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımı

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Personel İşleri Birimi İş Akış Şemaları

Muhasebe

 

Birim Bütçe Analizi

2020
2021
2022

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Özdeğerlendirme Raporu

2019

Turizm İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

2020

Turizm İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

2021

Turizm İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

2022

Turizm İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

ÖDR Yönetici Özeti

2019

2020

2021

2022

Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu 

2022

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ÖDR Değerlendirme

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü ÖDR Değerlendirme

 

 

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

 

2019

2020

2021
2022
KİDR  Kontrol Raposu ve Yönetici Raporu 2022