Sinematik Bir Yolculuk: Entre Action! Tampere'de Eğitim Haftası

'

Sinematik Bir Yolculuk: Entre Action! Tampere'de Eğitim Haftası

 

2023 yılının Aralık ayında, TAMK (Tampere Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) liderliğinde, girişimcilik eğitiminde kullanılacak,  video hazırlama teknikleri  eğitimi için nitelikli ekiplerden oluşan  konsorsiyum bir araya geldi. Bu çok yönlü yolculuk, teknik uzmanlık, yaratıcı işbirliği ve aydınlatıcı toplantıların harmanlanması ile beş gün sürdü. Eğitim haftasının konusu, “Öğretmenlere yönelik eğitim: Z ve A kuşağı için film nasıl hazırlanır” olarak belirlendi.

 

“EntreAction: Girişimcilik Eğitiminde Yenilikçi Bir Vakadan Video Hikâyeye Yaklaşım” adlı projenin tüm ortak kuruluşları bu eğitime katıldı: Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa BOZ,  Prof. Dr. Hülya ÖNAL ve Öğr. Gör. Gökhan AKÇA’       nın katıldığı Çalıştaya Polanya -  Szczecin Denizcilik Akademisi, evsahibi Finlandiya - Tampere Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya- Leipzig Üniversitesi, Polonya - Science4People ve projenin yürütücüsü Bulgaristan - St. Cyril ve St. Methodius Üniversitesi’nden eğitmenler ve bilim insanları  toplantılarda hazır bulundu, sunum yaptı.

Eğitimin ilk günü, proje ortaklarının Pazartesi günü Mediapolis'te toplantı ve akşam yemeği için bir araya gelmesiyle başladı. Giriş konuşmaları, projenin güncel bakış açısının gözden geçirilmesi, gelecekte gerçekleştirilecek diğer faaliyetlerin planlanması ve eğitime hazırlık aşaması  ile ilk gün toplantıları tamamlandı.

Eğitimin ikinci gününde ekipler sinematik bir keşfe çıktı. Her ortak tarafından işlenmemiş filmler ve hikayeler sunuldu. Karşılaşılan zorluklar tartışıldı. Tüm ekiple birlikte gelecekteki faaliyetlerin ana hatları çizildi. Daha sonra, 2024 yılının yaz aylarında EntreAction projesi tarafından Çanakkale’de gerçekleştirilecek sinematik yaz okulunun hazırlıkları, hedefleri ve önemli hususları tartışılarak yaz okulu planlarının somutlaştırılmasına odaklanıldı. Söz konusu yaz okuluna her organizasyondan öğrenci ve öğretmenlerin katılması beklenmektedir.

 

Üçüncü gün, film yapımı konusu derinlemesine ele alındı. Ekipler sunulan filmleri analiz ederek güçlü ve zayıf yönleri ile her filmin aktardığı mesajları tartıştı. Yoğun çalışmaların gerçekleştirdiği toplantılarda, ekip çalışması süreci daha etkin kıldı. Çalışma günü, iş ve dinlenmenin kusursuz bir şekilde harmanlandığı Kuuma restoranındaki dostane akşam yemeğiyle sona erdi.

 

Dördüncü gün, bir halkla ilişkiler uzmanıyla anılar üzerine çalışıldı. Z kuşağına mensup öğrencilerin, öğrenme için sosyal medyayı kullanımına ilişkin sunumlar ve analizler gerçekleştirildi. OpenShot video yapım uygulaması aracıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Düzenleme sürecinin pratik yönleri vurgulandı. Yaz okulu detayları ile girişimcilik konularının tartışıldığı ve gülümsemelerle dolu sertifika töreni güne damgasını vurdu.

 

Dört sunum ve bir çalışmadan oluşan yoğun eğitim, beşinci gün tamamlandı. Üzerinde çalışılan konular, transmedya iletişim stratejisinden eğitim videoları için hizmet tasarımına kadar çeşitlilik gösterdi. Yolculuk, sinemanın sınırlarını keşfetmenin sonunu işaret eden bir veda yemeğiyle sona erdi.

 

Katılımcılar, yalnızca yeni bilgi ve bakış açılarını değil; aynı zamanda film yapma sanatına olan ortak tutkuyu da beraberlerinde taşıdılar ve derinleştiler. Tampere'nin karlı manzaraları, şüphesiz yalnızca EntreAction projesinin değil, aynı zamanda her katılımcı ve ortak kuruluş için film eğitiminin geleceğini şekillendirecek unutulmaz bir yolculuğun arka planını oluşturdu.