KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM ÇALIŞTAYI

'

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi  bünyesinde  TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı tarafından desteklenen KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM ÇALIŞTAYI başarıyla gerçekleşmiştir.   Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülay GÜZEL’in yürütücülüğünde  28-29-30 Temmuz 2021 tarihlerinde   gerçekleştirilen çalıştay  konusunda uzman öğretim üyelerinin sunumuyla,   Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak yapılmıştır.  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof.Dr.  Gözde Emekli, "Coğrafyanın ve Turizm Coğrafyasının Kültürel Mirasa Yaklaşımı",   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü  Prof.Dr. Derman Küçükaltan " Turist Tercihlerinde Kültürel Destinasyonların Önemi" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rüstem Aslan "Kültürel Mirasın Arkeolojik Sit Alanlarında Yönetim Planı ve Turizm"  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Evrim Ölçer Özinel " Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma Vizyonu"  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Turizm Fakültesi Müdürü   Prof.Dr.  Mustafa Boz "Bir Miras Olarak Kültür Rotaları" konularında eğitim verdiler. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde  Turizm alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerle etkileşimli olarak gerçekleştirilen çalıştay verimli bir şekilde sonuçlanmıştır.