Kalite Güvence Toplantısı

'

Fakültemizin Turizm İşletmeciliği Bölümü Kalite çalışmalarını belgelendirmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı YÖKAK’ın altında yer alan Turizm Fakülteleri Akreditasyon Kurulu’na (TURAK) başvurusunu yapmış bulunmaktadır. TURAK bu süreçte Fakültemize süreç hakkında destek vermek amacıyla mentor olarak Dr.Hüsniye FIRAT’ı atamış ve  Kendisi  12 Nisan 2021 pazartesi günü  tüm fakülte çalışanlarının bulunduğu online toplantıda değerli bilgilerini paylaşmıştır.

Halen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde araştırmacı olarak çalışmaya devam eden Fırat Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Kurumsal Akreditasyon Programı (TURAK) Değerlendiriciliği yapmaktadır. AyrıcaTÜSİAD / KalDer tarafından organize edilen Türkiye Mükemmellik Ödül sürecinde baş değerlendirici ve Türkiye Mükemmellik Ödül Yürütme Kurulu (TÜMÖYK) üyesidir. 2020 yılında ise ISO 56000 İnovasyon Yönetim Standardına ilişkin TSE-MTC/139 Ayna Komite Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Bunun yanısıra, ISO TC 279 Teknik komite çalışma grubu üyesi olarak ISO 56008 İnovasyon Yönetimi Standardı – (inovasyon operasyon ölçümleri için araçlar ve yöntemler – rehber) hazırlanması için çalışan ekipte Ülkemizi temsil edenler arasında yer almaktdır. 

Dr. Hüsniye Fırat, Kamu ve özel sektör kuruluşlarında; İnovasyon Kültürü/Yönetimi, Yönetim Kalitesi, Stratejik Planlama, Proje Önerisi Geliştirme/Yönetimi ile Yönetim ve Organizasyon alanı temel konularında hizmet içi eğitim programlarında eğitmen/danışman olarak görev almaktadır. AB projelerinde, bakanlıklarda ve kalkınma ajanslarında bağımsız proje değerlendiriciliği yapmaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)