EntreAction Erasmus+ AB Projesi’nin Altıncı Çevrimiçi Toplantısı ile ÇOMÜ EntreAction Proje Ekibinin Toplantısı Gerçekleştirildi

'

"EntreAction: Girişimcilik Eğitiminde Yenilikçi Bir Vakadan Video-Hikayeye Yaklaşımı" konulu Avrupa Birliği Projesi’nin altıncı çevrimiçi toplantısı 29 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Proje Yürütücüsü Bulgaristan, St. Cyril ve St. Methodius Üniversitesi’nden Doç. Dr. Veneta Hristova öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Proje ortakları  

Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi, Polanya -  Szczecin Denizcilik Akademisi, , Finlandiya - Tampere Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya- Leipzig Üniversitesi, Polonya - Science4People,  Portekiz - Aveiro Üniversitesi’nden proje ekipleri katıldı. Toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmalar gözden geçirildi. 15 – 26 Temmuz 2024 tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek Yaz okulu çalışmaları hakkında görüşüldü. Yaz okuluna kadar proje ekiplerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Mustafa BOZ, Prof. Dr. Hülya ÖNAL, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar DOĞRU, Öğr. Gör. Gökhan AKÇA ve Öğr. Gör. Tarık YALÇINKAYA’dan oluşan ÇOMÜ ekibi 7 Şubat 2024 tarihinde bir araya gelerek Çanakkale’de düzenlenecek Yaz okulu çalışmaları ile diğer proje konularını ele değerlendirdiler.