UBYS sistemi üzerinden ek ders formu hazırlama süreci.

'

Sayın Öğretim Elemanları, UBYS sistemi üzerinden ek ders formu hazırlama süreci duyuru ekinde sunulmuştur. Süreç lisans ve lisansüstü olmak üzerer iki farklı şeklilde hazırlanmıştır. Sadece lisans dersi veren öğretim elemanları, lisans dersleri için hazırlanan çalışmadan faydalanabilirler. 

Ekler

EK DERS FORMU OLUŞTURMA SÜRECİ - LİSANS VE LİSANSÜSTÜ.pdf
EK DERS FORMU OLUŞTURMA SÜRECİ- LİSANS.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)