Turizm İşletmeciliği Bölümü Akreditasyon Belgesi

'

     Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Tülay GÜZEL başkanlığında yürütülen akreditasyon süreci başarı ile sonuçlanmış olup; akreditasyon belgesi Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan İÇÖZ tarafından, rektörümüz Prof. Dr. Sedat MURAT'a takdim edilmiştir.