TURİZM ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ÇALIŞTAYI - 2 Yapısal Eşitlik Modellemesi – Amos Uygulaması

'

Eğitim Tarihleri          : 26-27 Eylül 2022

Eğitim Şekli               : Çevrimiçi (Online)

Hedef Kitlesi              : Turizm Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi alan ve en az bir dönem Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi almış olan Türkiye genelindeki öğrenciler

Son başvuru tarihi      : 5 Eylül 2022

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa BOZ  (Etkinlik Yürütücüsü)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Şule AYDIN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem TUNA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

İzmir Kavram Meslekyüksekokulu

Prof. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK

Erzurum Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Duygu EREN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

 

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Mustafa BOZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Yöntemleri –
Genel Bakış

Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş ve Model Oluşturulması

Doç. Dr. Duygu EREN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yapısal Eşitlik Modellemesinde Uyum Endekslerinin Rolü ve Yol Analizi

Dr. Murat DOĞAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Yapısal Eşitlik Modellemesinde Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Dr. Rana ŞEN DOĞAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Yapısal Eşitlik Modellemesinde Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlanması

 

PROJE UZMAN  EKİBİ

Öğr. Gör. Tarık YALÇINKAYA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doktora Öğr. Neciphan ATSIZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çalıştay internet sitesi:  https://comubilimselarastirmacalistaytubitak.wordpress.com/