Tek Ders ve Üç Ders Sınavları

'

2010 YILI VE DAHA ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER

 

Başvurular, duyuru ekinde bulunan matbu dilekçeler ile turizm fakültesi dekanlığına yapılacaktır. 

Başvuru dilekçesinin gönderileceği mail adresi : turizm@comu.edu.tr.

Başvurular ile ilgili iletişim numaraları : 11074 / 11075

 

Üniversitemiz Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 11/03 sayılı kararı gereğince, 2010 yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış olan öğrencilerin tek ders ve üç ders sınavları 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 17-19 Şubat 2021

Sınav Tarihi                            : 25 Şubat 2021

 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 26-28 Temmuz 2021

Sınav Tarihi                            : 02 Ağustos 2021

 

2011 YILI VE DAHA SONRAKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER

 

Üniversitemiz Senatosunun 10.02.2015 tarih ve 02/2 sayılı kararı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (2014) gereğince, 2011 yılı ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptırmış olan öğrencilerin tek ders sınavları 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 17-19 Şubat 2021

Sınav Tarihi                            : 26 Şubat 2021

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 26-28 Temmuz 2021

Sınav Tarihi                            : 03 Ağustos 2021

 

 Üç Ders ve Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Aşağıdaki Koşulların Hepsinin Sağlanması Gereklidir 

- Sınavda başvurduğu tarihte üç ders sınavı için en fazla 3 (Üç); tek ders sınavı için en fazla 1  (Bir) dersi olmak.

- Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak.

     - Sekiz dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)

      - Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan   

  mezun olamayan öğrencilerimiz  şartlı (DD,DC) derslerinden üç ders veya tek ders sınavına girebilir.

 

ÖNEMLİ NOT:

1- BİR YARIYIL İÇERİSİNDE TEK DERS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ BAŞARISIZ OLDUĞU AYNI DERS İÇİN ÜÇ DERS SINAVINA GİREMEZ.

2-  ÖĞRENCİLERİN 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILI  TEK DERS VE ÜÇ DERS SINAVLARINA GİREBİLMELERİ İÇİN SINAVIN AÇILMIŞ OLDUĞU YARIYILDAKİ HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Ekler

Tek Ders Başvuru Dilekçesi (2).docx
Üç Ders Başvuru Dilekçesi.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)