Öğrenci Kaydı Evrak Teslim Duyurusu

'

TURİZM FAKÜLTESİ

DUYURU

2020 ve 2021 ÖSYS ile Üniversitemize Yerleşen ve Elektronik kaydı gerçekleştirilen öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihler arasında kayıt olduklarını gösterir E-Devlet'ten almış oldukları barkodlu çıktıyı ve kayıt için istenen aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

2020 Yılı Girişli Öğrenciler

Bölüm Adı

Evrak Teslim Tarihi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

11-12 Ekim 2021

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

13-14 Ekim 2021

Turizm İşletmeciliği

15 Ekim 2021

2021 Yılı Girişli Öğrenciler

Bölüm Adı

Evrak Teslim Tarihi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

18-19 Ekim 2021

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

20-21 Ekim 2021

Turizm İşletmeciliği

22 Ekim 2021

Öğrenci Kaydında İstenen Belgeler

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın fotokopisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (e-devletten alınan mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir).

2. 2020 ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (internet çıktısı).

3. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4. 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5. Kimlik fotokopisi.

6. Elektronik kayıt yapanlar için kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı.

NOT: COVİD-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin maske takması zorunludur. Maskesi olmayan öğrencilerin evrakları teslim alınmayacaktır.