Mezun Aşamasında Olan Öğrenciler İçin Staj Süreci

'

YÖK, 11.05.2020 tarihli ve E.30480 sayılı yazısı ile Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılacak sınavların uzaktan yapılmasına karar vermiş olup, aynı zamanda yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinin risklerine de dikkat çekmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde yüz yüze yapılması planlanan; yaz öğretimi, yaz öğretimi sınavları, tek ders sınavları ve stajlar, 13.05.2020 tarihli Senato kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda 2020-2021 yılı güz  yarıyılında  staj yapabilirler. Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle staj yapmak istemeyen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz ise, yapması gereken zorunlu stajları yerine ilgili akademik birim tarafından uzaktan dijital olarak verilecek ödev veya proje ile stajlarını tamamlayarak mezun edilmelerine karar verilmiştir.

 

Buna göre; 2020-20201 yılı güz yarıyılında mezuniyet aşamasında olan (başarısız dersi bulunmayan sadece stajını tamamlamayan öğrenciler) öğrenciler stajlarını ödev ve proje olarak yerine getirebilmek için en geç 11.01.2020 tarihine kadar ilgili bölüm başkanlıklarına duyuru ekinde bulunan matbu dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar. İlgili tarihe kadar başvuru yapmayan öğrenciler söz konusu süreçten faydalanamayacaklardır. 

Ekler

364-dilekce-ornegi.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)