İç Paydaş Toplantısı / İdari Personel Toplantısı

'

Fakültemiz idari personeli, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt EROĞLU'nun üniversitede bulunan tüm personelin daha etkin çalışabilmesi adına vermiş olduğu direktifler doğrultusunda,  22.09.2023 tarihin'de toplantı salon'unda toplantı gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıda aşağıda sıralanan maddelerin hayata geçilmesi adına fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

* İdari personeller tarafından gerçekleştirilebilecek olan projerler.

* Erasmus personel değişimi.

* Toplumsal katkı faaliyetleri.

* Görevde yükselme sınavı.

* Hizmetiçi Eğitim. 

* Çözüm Odaklı Üniversite.