Fakültemizin İlk Uluslararası Projesi Kabul Edildi.

'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tülay GÜZEL’in yürütücülüğünü üstlendiği “Improving English Education in Turkish Tourism Faculties Under Supervision of British Language Experts” isimli uluslararası proje önerisi, “New Connections in EMI Turkey Research Partnership Fund 2020” kapsamında British Council tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür. Proje ekibi içerisinde Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. Bekir EŞİTTİ, Dr. Buket BULUK EŞİTTİ ve doktora öğrencisi Tarık YALÇINKAYA yer almaktadır.

 

Birleşik Krallık’ın saygın üniversitelerinden biri olan University of Sheffield’ın ana ortağı olduğu bu projenin Mayıs 2021’de tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin Türkiye’den olan ortakları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi’dir. Turizm Akademisyenleri Derneği ise proje iştirakçisi olarak destek verecektir. Projenin temel amacı, turizm fakültelerindeki İngilizce dili eğitiminin kalitesini artırmaktır.

 

Bu proje,  Birleşik Krallık’ın  kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatları sunan en büyük uluslararası kuruluşu olan British Council ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasındaki ilk proje desteği anlaşması olmasıyla da önem arz etmektedir. Proje çıktıları, proje ortağı 3 üniversite ile sınırlı kalmayıp Türkiye çapında ilgili kuruluşlarla paylaşılacaktır. 

Proje kapsamında hazırlanan anket linki için lütfen tıklayınız. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)