Elektronik Ortamda ; Öğrenci Belgesi, Transkript, Öğrenci Disiplin Belgesi Alımı

Elektronik Ortamda ; Öğrenci Belgesi, Transkript, Öğrenci Disiplin Belgesi Alımı

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 23.12.2019 tarihinden itibaren öğrenciler “Öğrenci Belgesi,Transkript, Öğrenci Disiplin Belgesi” talebinde bulunabilecek, sistem üzerinde oluşturulan belgenin tanımlı imza yetkilisi tarafından imzalanmasını takiben öğrenciler, hesapları üzerinden elektronik imzalı belge indirebileceklerdir. Kurumların öğrencilerimizden ıslak imzalı/mühürlü belge talep etmeleri durumunda ıslak imzalı/mühürlü belge düzenlenecektir.