2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SONU EK SINAV DUYURUSU

'

2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SONU EK SINAV DUYURUSU

 

 

   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin  d bendinde, azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine ilişkin 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararı ile 26/10/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kararının, karar metinlerinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacağı belirtildiğinden yürürlükten kaldırılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde "...Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir..." hükmünde yer alan "başarısız oldukları bütün dersler" ifadesi ile ilgili olarak öğrencilerin devam koşulunu sağlamadıkları için başarısız sayıldığı derslere ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında düzenlenen ek sınav hakkından yararlanabilecekleri, ancak hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanamayacakları bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin  d bendine istinaden sınavlara ilişkin takvim aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur.

 

1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

05.02.2024

07.02.2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Bölüm Web Sayfasında İlanı

12.02.2024

12.02.2024

  1. Ek Sınavlar

19.02.2024

21.02.2024

Not Girişleri

23.02.2024

23.02.2024

 

2. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

27.02.2024

29.02.2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Bölüm Web Sayfasında İlanı

06.03.2024

06.03.2024

  1. Ek Sınavlar

12.03.2024

14.03.2024

Not Girişleri

18.03.2024

18.03.2024

 

2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SONU EK SINAV DUYURUSU

 

1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

24.06.2024

27.06.2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Bölüm Web Sayfasında İlanı

03.07.2024

03.07.2024

  1. Ek Sınavlar

10.07.2024

12.07.2024

Not Girişleri

17.07.2024

17.07.2024

 

2. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

22.07.2024

24.07.2024

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Bölüm Web Sayfasında İlanı

30.07.2024

30.07.2024

  1. Ek Sınavlar

05.08.2024

07.08.2024

Not Girişleri

12.08.2024

12.08.2024

 

1-Azami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

2-Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Web sayfalarında ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir.

3-Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir.

4- Ek sınavlar sonucunda, hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

Ekler

1223-1116-670-ek-sinav-dilekcesi.doc