Akademik
AKADEMİK PERSONEL
           
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No E-Mail Oda No
Prof. Dr. Ali Osman UYSAL Dekan 5025 aouysalcomu.edu.tr A13
Doç. Dr.  Murat AKSU Dekan Yardımcısı 5030 - 5059 drmurataksucomu.edu.tr A15-B14
Doç. Dr. Erol DURAN Dekan Yardımcısı/ Anabilim Dalı Başkanı 5035-5063 eroldurancomu.edu.tr A08-B09
Prof. Dr. Ferah ÖZKÖK Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı 5096-5084 fozkokcomu.edu.tr Z20-C08
Doç. Dr. Mustafa BOZ Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı 5061-5064 mbozcomu.edu.tr B13-B08
Doç. Dr. Lütfi ATAY Sey. İşl. Bölüm Başkanı 5115-5080 lutfiataycomu.edu.tr C11-C14
Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN   5058 okanmercancomu.edu.tr B15
Doç. Dr. Tülay GÜZEL   5062 tguzelcomu.edu.tr B10
Doç. Dr.  Bekir EŞİTTİ   5077 bekiresitticomu.edu.tr C17
Doç. Dr. H. Mehmet YILDIRIM   5083 h.mehmetcomu.edu.tr A15-C09
Doç. Dr.  Oğuz DİKER   5065 oguzdikercomu.edu.tr B07
 Dr. Öğretim Üyesi Halil KORKMAZ   5115-5078 halilkorkmazcomu.edu.tr C11-C16
Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk ERDEM   5205 herdemcomu.edu.tr B13
Dr. Öğretim Üyesi Maria STOYANOVA   5060 mariacomu.edu.tr B16
Dr. Öğretim Üyesi Oğuz TAŞPINAR   5101 oguztaspinarcomu.edu.tr Z14
Dr. Öğretim Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU   5100 serdarsunnetcioglucomu.edu.tr Z15
Dr. Öğretim Üyesi Gencay SAATCI   5055 gencaysaatcicomu.edu.tr B19
Dr. Öğretim Üyesi Sinan GÖKDEMİR   5116 sinangokdemircomu.edu.tr C10
Dr. Öğretim Üyesi Serkan TÜRKMEN     sturkmencomu.edu.tr C08
Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT     b_hamarathotmail.com A21-B20
Öğr. Gör. Hıdır BAŞAR   5085 hbasarcomu.edu.tr C07
Öğr. Gör. Selahaddin BOZKURT   5054 sbozkurtcomu.edu.tr B21
Öğr. Gör. Metin GÜLEL     metingulelcomu.edu.tr C06
Öğr. Gör. Kutlay ARTUÇ   5079 kutlayartuccomu.edu.tr C15
Arş. Gör. Buket BULUK   5148 bulukbuketcomu.edu.tr B02
Arş. Gör. Buse ÇETİ   5057 buseceticomu.edu.tr B17
Arş. Gör. Pınar YALÇINKAYA   5066 pyalcinkayacomu.edu.tr B06
Arş. Gör. Funda ALDOĞAN ŞENOL   5088 fundacomu.edu.tr C02
Arş Gör. Ümit ÇARBUĞA   5104 umitcarbugacomu.edu.tr Z09
Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU   5067 odulgaroglucomu.edu.tr B04
           
           
Görevlendirme İle Derse Gelen Öğretim Elemanları      
           
Ünvan Adı Soyadı E-Mail Oda No Dahili  
Dr. Öğretim Üyesi Mariko KIZILAY mkizilaycomu.edu.tr   B-18    
Öğr. Elem. Yeliz GEÇER yelizgezici90gmail.com    B-18    
Öğr. Gör. Aydın GÜLTEKİN gultekiahotmail.com  Z-18    
Öğr. Gör. Melek KÜLCÜ mkulcucomu.edu.tr      
Öğr. Elem. Jarkyn BOZ jarkyn.bozmail.ru B-03    
Öğr. Elem. Sibel KILINÇ sblkilincgmail.com C-21    
Öğr. Elem. Suat GÜRBÜZ suatghotmail.com Z01    
Öğr. Elem. Ebru YAYLA HINIZ ebruyhinizcomu.edu.tr C-22 5074  
Öğr. Elem. Gülşah KEKLİKOĞLU tolka.uhotmail.com B-05