Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Turizm İşletmeciliği tezli yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders programı aşağıda ektedir. 18 Şubat 2018 tarihinden itibaren dersler aşağıda belirtilen dersliklerde yapılacaktır. 

Ekler

2018-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Ders Programı.pdf