Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Fakültemiz  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü, dört yıllık lisans eğitimiyle seyahat işletmelerinde çalışabilecekleri gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu dil sınavlarında başarılı olmaları ve Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından 70 (C Düzeyi) puan almaları halinde Profesyonel Turist Rehberliği Kokartı alabilmektedirler.

Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca Rusça veya Japonca dillerinden birisini seçerek 4 yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus, Leonardo gibi Programlar çerçevesinde Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin sahip olduğu nitelikleri artırmaya yönelik sektörle çeşitli sertifika anlaşmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, bölümümüzde Galileo ve Amedeus rezervasyon- biletleme eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlerde en az CC not ortalaması ile başarılı olan öğrencilerimiz, bölümümüze verilen kontenjanlar da dikkate alınarak Galileo ve Amedeus tarafından yapılacak sertifika sınavına katılabilmektedirler.

Bölümümüzden mezun olabilmek için öğrenci yönetmeliği mezuniyet şartlarının yanısıra, okulumuz staj yönergesine uygun staj yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri turist rehberliği kokartı almaya hak kazanabilmek için, tüm Türkiye'yi kapsayan uygulama gezisine de katılmak durumundadırlar.

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Yrd. Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Lütfi ATAY 
Yrd. Doç. Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Halil KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖKDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Serkan TÜRKMEN
Ögr. Gör. Hıdır BAŞAR
Öğr. Gör. Metin GÜLEL
Arş. Gör. Dr. Bekir EŞİTTİ
Arş. Gör. Ezgi TÜRKMEN
Arş. Gör. Funda ALDOĞAN ŞENOL

AKADEMİK DANIŞMANLAR

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü
Giriş Yılları I. Öğretim 
2010 ve öncesi  Yrd. Doç. Dr. Serkan TÜRKMEN
2011 Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖKDEMİR
2012 Yrd. Doç. Dr. Halil KORKMAZ  
2013 Öğr. Gör. Metin GÜLEL 
2014 Yrd.  Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN 
2015 Yrd.  Doç. Dr. H. Mehmet YILDIRIM 
2016 Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖKDEMİR 
2017 Yrd.  Doç. Dr. Halil KORKMAZ

EĞİTİM PLANLARI

Seyahat İşletmeciliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü