Yönetim

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL  DEKAN
Doç. Dr. Lütfi ATAY  DEKAN YRD.
Dr. Öğretim Üyesi H. Mehmet YILDIRIM  DEKAN YRD.
 İlhan YAVUZ  FAKÜLTE SEKRETERİ

 

Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

           Doç. Dr. Lütfi ATAY

 • Staj
 • Dış ilişkiler (Farabi, Erasmus ve Mevlana)
 • Öğrenci Konseyi ve Seçimi
 • Öğrenci Bursları
 • Mali İşler
 • Basın ve Halkla İlişkiler
 • Yapı İşleri
 • Personel İşleri
 • Bölüm-Fakülte-Fakülte Dışı Derslerin İşleyişinin Koordinasyonu
 • Lisans Derslerinin İşlenişi ile İlgili Faaliyetlerin Koordinasyonu
 • Dekanın Vereceği Diğer Görevler

Dr. Öğretim Üyesi H. Mehmet YILDIRIM

 • Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Etkinlik ve Faaliyet Raporları
 • Eğitim-öğretim Yapılanma Programları
 • Sportif Faaliyetler
 • Öğrenci İşleri
 • Sosyal Faaliyetler
 • Ders ve Sınav Programları
 • Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları
 • Dekanın Vereceği Diğer Görevler