Yönetim

Fakülte Yönetimi

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL  DEKAN
Doç. Dr. Erol DURAN  DEKAN YRD.
Doç. Dr. Murat AKSU  DEKAN YRD.
 İlhan YAVUZ  FAKÜLTE SEKRETERİ

 

Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

           Doç. Dr. Erol DURAN

 • Staj
 • Dış ilişkiler (Farabi, Erasmus ve Mevlana)
 • Öğrenci Konseyi ve Seçimi
 • Öğrenci Bursları
 • Basın ve Halkla İlişkiler
 • Yapı İşleri
 • Personel İşleri
 • Bölüm-Fakülte-Fakülte Dışı Derslerin İşleyişinin Koordinasyonu
 • Lisans Derslerinin İşlenişi ile İlgili Faaliyetlerin Koordinasyonu
 • Dekanın Vereceği Diğer Görevler
 • Sosyal Faaliyetler

Doç. Dr. Murat AKSU​

 • Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Etkinlik ve Faaliyet Raporları
 • Eğitim-öğretim Yapılanma Programları
 • Sportif Faaliyetler
 • Mali İşler
 • Öğrenci İşleri
 • Ders ve Sınav Programları
 • Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışmaları
 • Dekanın Vereceği Diğer Görevler