Yaz Dönemi Staj Süreci

'

Sevgili Öğrenciler, yaz dönemi staj süreci ile ilgili işe başlama tarihleri ekte sunulmaktadır. 

Staj süreci ile ilgili evraklar en geç işe başlama tarihinde 10 gün önce fakülteye teslim edilmelidir. Yürütülecek süreç ile ilgili detaylı açıklama duyuru ekinde sunulmuştur.

Not: Sadece 10 Haziran 2020 tarihinde staja başlayacak olan öğrenciler evraklarını en geç 5 gün önceye kadar (05.06.2020 tarihi son ) fakülteye bildirmelidirler. 

Ekler

Yaz-Dönemi Staj Surecii.pdf