Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınavı

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınavı

   Turist Rehberleri Brliği tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince;  rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak "Dil Ekletme Sınavı” Ankara'da 31 Ocak-03 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

   Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılacak adayların,  Birliğin web sayfasından (www.tureb.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte 18 Aralık 2017- 19 Ocak 2018 tarihleri arasında TUREB'e şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.