Üniversitemiz Senatosunun 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili Covid-19 Komisyonu Kararı

'

Üniversitemiz Senatosunun  2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili Covid-19 Komisyonu Kararı ekte sunulmuştur. 

Ekler

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ile ilgili Covid-19 Komisyonu Kararı.pdf