Mezun Olan Öğrencilerimizin Diploma Alması İçin Yapması Gereken İşlemler

Mezun Olan Öğrencilerimizin Diploma Alması İçin Yapması Gereken İşlemler

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİPLOMA ALMASI İÇİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

  1. Fakültemiz öğrenci işleri bürosundan veya http://turizm.comu.edu.tr/formlar/ogrenciler-icin-formlar.html  adresinden alacakları İlişik Kesme Formu ilgili birimlere onaylatılacak.
  2. Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 numaralı hesaba Diploma Kabı bedeli 40 TL yatırılacak. (Banka dekontu teslim edilecek.)
  3. Öğrenci kimlik kartı ( Öğrenci kimlik kartını kaybeden öğrenciler yerel bir gazeteye ilan vererek gazete ilanını getirmesi gerekiyor.)
  4. Yabancı uyruklu (Uluslararası Öğrenci Statüsü) öğrencilerimizin https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/ adresinden Mezuniyet Bilgi Formu oluşturması ve kayıt olması, ilgili formun çıktısı ile birlikte yukarıdaki işlemleri yaparak Fakültemiz öğrenci işleri bürosuna teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: Öğrencilerimizin diplomalarının hazır olup olmadığını,  Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan öğrendikten sonra yukarıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.