Mazeret Sınavları

Mazeret Sınavları

Fakültemiz mazeret sınavları listesi ve programı ekte bulunmaktadır. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü Arkeoloji sınavı Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşecektir.

Ekler

Turizm İşletmeciliği Mazeret Sınavı Öğrenci Listesi.docx
Seyahat İşletmeciliği ve Tur Rehb.docx