İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Sınavı

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Sınavı

07.04.2018 Cumartesi günü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılan öğrencilerimize 20/04/2018 saat 14.30'da Dekanlık 3. kat 301-302-303-304 numaralı sınıflarda sınav  yapılacaktır.