26. Yıl Spor Şenlikleri Yarışmalar Kitabı

26. Yıl Spor Şenlikleri Yarışmalar Kitabı

     Fakülteler,Yüksek Okullar ve Meslek Yüksek Okulları arasında gerçekleştirilecek olan sportif yarışmalarda uygulanacak  olan kuralları içeren 26. Yıl Spor Şenlikleri Yarışmalar Kitabı aşağıda yer almaktadır.

Ekler

26. Yıl Spor Şenlikleri Yarışmalar Kitabı.pdf