2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ

25-27 Haziran 2018

Geçici Kayıt

28-29 Haziran 2018

Kesin Kayıtlar

02 Temmuz 2018

Derslerin Başlaması

17 Ağustos 2018

Derslerin Sonu

27-31 Ağustos 2018

Yaz Okulu Sonu Sınavları

02 Eylül 2018

Yaz Okulu Notlarının İnternet Üzerinden Girilmesi İçin Son Tarih

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 7. Maddesi gereğince;

2014 ve sonrası kayıtlı öğrenciler 3 ders 18 AKTS

2014 öncesi kayıtlı öğrenciler 3 ders 10 kredi ders alabilirler.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereğince 2017-2018 Akademik Yılında Yaz Okulu Programlarında Fakültemizde yeterli sayıda öğrenci müracaat ettiği takdirde açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanlarının isimleri aşağıda belirtilmektedir.

FAKÜLTEMİZDE 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU’NDA AÇILACAK DERSLER

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Ücret

KNK251

(14TUİ203)

Genel Muhasebe I

2

0

2

5

Öğr. Gör. Hıdır BAŞAR

Daha sonra duyurusu yapılacaktır

KNK250

(14TUİ208)

Genel Muhasebe II

2

0

2

5

Öğr. Gör. Hıdır BAŞAR

Daha sonra duyurusu yapılacaktır

NOT: Yaz Okulu sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri için açılacaktır.

 

Ekler

yaz-okulu-gecici-kayit-formu.docx