2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tek Ders ve Üç Ders Sınavları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tek Ders ve Üç Ders Sınavları

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TEK DERS VE ÜÇ DERS SINAVLARI

2010 YILI VE DAHA ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER

Üniversitemiz Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 11/03 sayılı kararı gereğince, 2010 yılı ve daha önceki yıllarda kayıt yaptırmış olan öğrencilerin tek ders ve üç ders sınavları 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 15-17 Ocak 2018

Sınav Tarihi                            : 18 Ocak 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 04-06 Haziran 2018

Sınav Tarihi                            : 07 Haziran 2018

2011 YILI VE DAHA SONRAKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLER

Üniversitemiz Senatosunun 10.02.2015 tarih ve 02/2 sayılı kararı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin(2014) gereğince, 2011 yılı ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptırmış olan öğrencilerin tek ders sınavları 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 15-17 Ocak 2018

Sınav Tarihi                            : 19 Ocak 2018

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Tarihi

Başvuru Tarihi                        : 04-06 Haziran 2018

Sınav Tarihi                            : 08 Haziran 2018

 Üç Ders ve Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Aşağıdaki Koşulların Hepsinin Sağlanması Gereklidir 

- Sınavda başvurduğu tarihte üç ders sınavı için en fazla 3 (Üç); tek ders sınavı için en fazla 1  (Bir) dersi olmak.

- Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak.

     - Sekiz dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)

      - Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan   

  mezun olamayan öğrencilerimiz  şartlı (DD,DC) derslerinden üç ders veya tek ders sınavına girebilir.

ÖNEMLİ NOT:

1- BİR YARIYIL İÇERİSİNDE TEK DERS SINAVINA GİREN ÖĞRENCİ BAŞARISIZ OLDUĞU AYNI DERS İÇİN ÜÇ DERS SINAVINA GİREMEZ.

2-  ÖĞRENCİLERİN 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR YARIYILI  TEK DERS VE ÜÇ DERS SINAVLARINA GİREBİLMELERİ İÇİN SINAVIN AÇILMIŞ OLDUĞU YARIYILDAKİ HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Ekler

Tek ders - Üç Ders Başvuru Dilekçesi.pdf